۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
هيچ داده اي براي نمايش وجود ندارد
اهداف
 
دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه اصفهان يكي از مديريت هاي تابعه حوزه رياست دانشگاه مي باشد . اين دفتر با الهام از سياست ها و خط مشي هاي كلي آموزش عالي و در راستاي تحقق سند چشم انداز 1404 ، به منظور تهيه ، تنظيم و نظارت بر حسن اجراي بودجه در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب سالانه دانشگاه ، تامين منابع مالي مورد نياز براي انجام هزينه هاي جاري و توسعه عمران با توجه به اولويتها و نحوه استفاده از آن بر اساس آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و همچنين ارتقاء سطح مهارت و توانمندي كاركنان و همكاري در فراهم نمودن سيستم هاي ايجاد تحول و ارتقاء سطح كارايي ، اثربخشي و بهره وري ، بررسي هاي سازماني براي بهبود ساختار سازماني و اصلاح روشهاي انجام كار و ساماندهي آمار و اطلاعات دانشگاه ايجاد شده است .
اخبار و اطلاعیه ها
هيچ داده اي براي نمايش وجود ندارد
بودجه
گروه بودجه
برنامه
گروه برنامه
تشکیلات
گروه تشکیلات و روشها
آمار واطلاعات
گروه آمار و اطلاعات
Powered by DorsaPortal