ارتباط با مسئولینارتباط با مسئولینعضویت وورود اعضاعضویت وورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیئت علمیاعضای هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
دفتر طرح و برنامه و بودجه
وظايف

تجزيه و تحليل مداوم و مستمر بر تشكيلات تفصيلي واحدهاي دانشگاه .

پيشنهاد حذف و يا ايجاد پستهاي سازماني و يا تغييير عناوين پستهاي سازماني به هيات اجرايي تشكيلات و نيروي انساني غير هيات علمي دانشگاه .

تهيه نمودار تشكيلاتي دانشگاه و دانشكده ها و پيشنهاد آن به هيات رئيسه .

تدوين شرح وظايف واحدها و پستهاي سازماني .

تجزيه و تحليل روشهاي انجام كار ، مراحل انجام كار ، حذف كارهاي تكراري و ادغام پاره اي از مراحل بمنظور افزايش كارآئي و صرفه جويي در بودجه و نيروي انساني.

انجام امور مربوط به جلسات هيات اجرائي تشكيلات و نيروي انساني غير هيات علمي دانشگاه و پيگيري مصوبات مربوطه .

مطالعه مستمر و مداوم وظايف كلي دانشگاه و واحدهاي مختلف آن و بررسي سيستم ها و روشهاي استاندارد و پيشرفته اداري در دانشگاه.

بررسي و اظهار نظر در مورد تغيير ، حذف يا ايجاد پست هاي سازماني و واحدهاي جديد دانشگاهي .

انجام بررسي هاي سازماني به منظور برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه .
1391/11/21 تاریخ به روزرسانی:
2979 تعداد بازدید:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal