ارتباط با مسئولینارتباط با مسئولینعضویت وورود اعضاعضویت وورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضای هیئت علمیاعضای هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
دفتر طرح و برنامه و بودجه
اهداف و وظايف
اهداف :

دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه اصفهان يكي از مديريت هاي تابعه حوزه رياست دانشگاه مي باشد . اين دفتر با الهام از سياست ها و خط مشي هاي كلي آموزش عالي و در راستاي تحقق سند چشم انداز 1404 ، به منظور تهيه ، تنظيم و نظارت بر حسن اجراي بودجه در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب سالانه دانشگاه ، تامين منابع مالي مورد نياز براي انجام هزينه هاي جاري و توسعه عمران با توجه به اولويتها و نحوه استفاده از آن بر اساس آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و همچنين ارتقاء سطح مهارت و توانمندي كاركنان و همكاري در فراهم نمودن سيستم هاي ايجاد تحول و ارتقاء سطح كارايي ، اثربخشي و بهره وري ، بررسي هاي سازماني براي بهبود ساختار سازماني و اصلاح روشهاي انجام كار و ساماندهي آمار و اطلاعات دانشگاه ايجاد شده است .

وظايف :

همكاري با معاونين وروساي دانشكده ها در راستاي انجام وظايف دفتر .

جمع آوري بودجه ها ي پيشنهادي توسط واحدهاي مختلف وبررسي برنامه ها واعتبارات پيشنهاد شده .

تلفيق وتنظيم بودجه هاي پيشنهاد شده در قالب هدفها وخط مشي كلي دانشگاه .

ابلاغ بودجه مصوب به هريك از واحدها ونظارت برحسن اجراي آن از طريق مراقبت درنحوه مصرف اعتبارات وسنجش ميزان پيشرفت عمليات در هريك از واحد ها .

بررسي طرحهاي عمراني وپيشنهادات واحدهاي دانشگاه براي توسعه و عمران با توجه به اولويتها ، امكانات واعتبارات مصوب وبر اساس بخشنامه هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري وپيگيري بودجه پروژه هاي عمراني تا مرحله نهائي .

بررسي برنامه ها وطرحهاي تنظيم شده توسط دفتر فني و نظارت بر اجراي طرحهاي عمراني دانشگاه وتصويب اجراي بعضي يا كليه طرحهاي پيشنهادي .

تهيه و تنظيم نمودار سازماني و پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه با همكاري واحدهاي ذيربط .

انجام بررسي ها ي سازماني وبر‌آورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه .

نظارت و بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغيير و اصلاح پستهاي سازماني .

تفكيك وتقسيم صحيح وظائف بين واحد ها وجلوگيري از تكرار وتداخل وظائف و مطالعه و بررسي مستمر آن .

تعيين وتشخيص پستهاي سازماني واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .

تهيه وتنظيم شرح وظايف پستهاي سازماني همراه با شناخت دقيق و صحيح مشاغل از طريق مصاحبه با شاغلين پستهاي سازماني وكار بيني .

اعمال نظارت در امر تخصيص پستهاي ثابت سازماني غير آموزشي به طبقات شغلي رشته هاي مختلف .

بررسي مشاغل وپستهاي ثابت سازماني بمنظور برنامه ريزي آموزش كاركنان درحين وقبل خدمت.

ايجاد سيستم هاي مختلف اطلاعاتي وآماري با همكاري مركز محاسبات دانشگاه بمنظور استفاده از آنها در برنامه ريزيها ونحوه سازمان دهي وبرآورد نياز هاي خدماتي دانشگاه.

تهيه وتنظيم آمارهاي لازم در باره فعاليتها ، نيروها وعوامل موجود در دانشگاه وواحدهاي تابعه بمنظور اعمال نظر صحيح ومنطقي درمديريت.

تماس مستمر با دفتر هيات امناء و دفاتر بخشي در وزارت متبوع و همچنين معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري جهت انجام امور دانشگاه
1396/09/18 تاریخ به روزرسانی:
3333 تعداد بازدید:
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الكترونيكي شما    
شماره تلفن
توضيحات  
تغییر کد امنیتی  
كد امنيت  
 
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal