۱۳۹۹ جمعه ۲۲ فروردين
درباره مديريت برنامه، بودجه و تشکيلات
 
دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه اصفهان يكي از مديريت هاي تابعه حوزه رياست دانشگاه مي باشد . اين دفتر با الهام از سياست ها و خط مشي هاي كلي آموزش عالي و در راستاي تحقق سند چشم انداز 1404 ، به منظور تهيه ، تنظيم و نظارت بر حسن اجراي بودجه در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب سالانه دانشگاه ، تامين منابع مالي مورد نياز براي انجام هزينه هاي جاري و توسعه عمران با توجه به اولويتها و نحوه استفاده از آن بر اساس آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه و همچنين ارتقاء سطح مهارت و توانمندي كاركنان و همكاري در فراهم نمودن سيستم هاي ايجاد تحول و ارتقاء سطح كارايي ، اثربخشي و بهره وري ، بررسي هاي سازماني براي بهبود ساختار سازماني و اصلاح روشهاي انجام كار و ساماندهي آمار و اطلاعات دانشگاه ايجاد شده است .
تشکيلات
گروه تشکيلات و بهبود روشها
آمار و اطلاعات
گروه آمار و اطلاعات
نظارت
اداره نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه
مشارکت
اداره سرمايه گذاري و مشارکت هاي اقتصادي
Powered by DorsaPortal