۱۴۰۰ يکشنبه ۷ آذر
هيچ داده اي براي نمايش وجود ندارد
درباره مديريت برنامه، بودجه و تشکيلات
 
دفتر طرح و برنامه و بودجه دانشگاه اصفهان یکی از مدیریت های تابعه حوزه ریاست دانشگاه می باشد . این دفتر با الهام از سیاست ها و خط مشی های کلی آموزش عالی و در راستای تحقق سند چشم انداز 1404 ، به منظور تهیه ، تنظیم و نظارت بر حسن اجرای بودجه در چارچوب برنامه ها و بودجه مصوب سالانه دانشگاه ، تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام هزینه های جاری و توسعه عمران با توجه به اولویتها و نحوه استفاده از آن بر اساس آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و همچنین ارتقاء سطح مهارت و توانمندی کارکنان و همکاری در فراهم نمودن سیستم های ایجاد تحول و ارتقاء سطح کارایی ، اثربخشی و بهره وری ، بررسی های سازمانی برای بهبود ساختار سازمانی و اصلاح روشهای انجام کار و ساماندهی آمار و اطلاعات دانشگاه ایجاد شده است .
تشکيلات
گروه تشکيلات و بهبود روشها
آمار و اطلاعات
گروه آمار و اطلاعات
نظارت
اداره نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه
مشارکت
اداره سرمايه گذاري و مشارکت هاي اقتصادي
Powered by DorsaPortal