۱۴۰۲ شنبه ۵ اسفند

مديريت و كاركنان

عنوان پست سازمانی:  مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات
نام ونام خانوادگی :
آدرس پست الکترونیکی:
عنوان پست سازمانی:  مسئول دفتر
نام ونام خانوادگی : اعظم نبی
شماره تماس: 37932056و37932061
تلفکس: 37932098
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول بودجه
نام و نام خانوادگی: محسن زمانی
آدرس پست الکترونیک:m.zamani@staf.ui.ac.ir 
شماره تماس:37932019
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول برنامه
نام و نام خانوادگی: معصومه کاظمینی
آدرس پست الکترونیکی:mkazemaini@staf.ui.ac.ir
شماره تماس:37932019
 
عنوان پست سازمانی:کارشناس مسئول تشکیلات، سیستم ها و روشها
نام و نام خانوادگی:ناهید صادق زاده
آدرس پست الکترونیک:
شماره تماس: 37932030
 
عنوان پست سازمانی:کارشناس تشکیلات،سیستم ها و روش ها
نام و نام خانوادگی: 
آدرس پست الکترونیک:
 شماره تماس: 37935478
 
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول بررسی های آماری
نام و نام خانوادگی:الهام منتظری
آدرس پست الکترونیک:e.montazeri@staf.ui.ac.ir
شماره تماس: 37932017
عنوان پست سازمانی: کارشناس
نام و نام خانوادگی: مجتبی حاجی حسینی
آدرس پست الکترونیک: 
شماره تماس:37932063
تاریخ به روز رسانی:
1402/04/18
تعداد بازدید:
4811
Powered by DorsaPortal