۱۳۹۹ يکشنبه ۲۸ دي
مديريت و كاركنان
نام و نام خانوادگی : دکتر بابک صفاری
مدیر دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات
آدرس پست الکترونیک : babak.saffari@gmail.com 

نام و نام خانوادگی : فرانک رستمی
عنوان پست سازمانی : مسئول دفترمدیریت برنامه، بودجه و تشکیلات
آدرس پست الکترونیک :  Rostami_f42@yahoo.com
شماره تماس : 37932056و37932061

تلفکس : 37932098
 

نام و نام خانوادگی : محسن زمانی
عنوان پست سازمانی : کارشناس مسئول بودجه
آدرس پست الکترونیک : Mohsenezamani.2008@yahoo.com
شماره تماس : 37932019


 نام و نام خانوادگی : معصومه کاظمینی
عنوان پست سازمانی : کارشناس مسئول برنامه
آدرس پست الکترونیک :  mkazemaini@staf.ui.ac.ir
شماره تماس :37932017  
  

نام و نام خانوادگی : ناهید صادق زاده
عنوان پست سازمانی : کارشناس مسئول تشکیلات و بهبود روشها
آدرس پست الکترونیک : Sadeghzadeh_40@yahoo.com
شماره تماس: 37932030

نام و نام خانوادگی : الهام منتظری
عنوان پست سازمانی : کارشناس مسئول بررسی های آماری
آدرس پست الکترونیک : e.montazeri@staf.ui.ac.ir   
شماره تماس : 37932017

نام و نام خانوادگی : مهری مالکی
عنوان پست سازمانی : کارشناس بودجه
آدرس پست الکترونیک : mmaleki@staf.ui.ac.ir
 شماره تماس: 37932030
 
نام و نام خانوادگی : مجتبی حاجی حسینی
عنوان پست سازمانی : کارشناس طرح و برنامه
آدرس پست الکترونیک : mojtaba.hajihosseini@yahoo.com
شماره تماس : 37932063
  

نام و نام خانوادگی : سید علی حسین زاده
عنوان پست سازمانی : کارشناس طرح و برنامه
آدرس پست الکترونیک : salaty@ui.ac.ir
شماره تماس : 37932355

                                    
 

تاریخ به روز رسانی:
1398/03/07
تعداد بازدید:
1421
Powered by DorsaPortal